Bra att veta inför kyrkovalet 2021

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

Läs mer om valet i vår folder: Kyrkoval 6-19 sep 2021 där vi presenterar de nominerade här i Fryksände pastorat samt ger information om hur valet går till. Foldern kommer att delas ut i våra medlemmarnas brevlådor under vecka 36.