Någon att tala med?

Känner du en oro inför den situation vi befinner oss i just nu i och med det nya coronaviruset? Kanske känner du att du har ett behov av att tala med någon.

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Om du är orolig, nedstämd eller ledsen kan det vara skönt att få sätta ord på sina känslor. Vi i Fryksände pastorat finns till för dig, hör av dig till någon av oss om du behöver prata.

Jonas Bodinger Larsson, präst
Tel: 070-222 18 57
E-post: jonas.bodingerlarsson@svenskakyrkan.se

Eva Bonander, diakon
Tel: 070-375 41 44
E-post: eva.bonander@svenskakyrkan.se

Inger Hjalmarsson, diakon
Tel: 070-375 41 87
E-post: inger.hjalmarsson@svenskakyrkan.se

Karin Jansson, präst
Tel: 070-280 71 94
E-post: karin.m.jansson@svenskakyrkan.se

Karin Lövestam-Öberg, diakon
Tel: 070-671 39 61
E-post: karin.lovestam-oberg@svenskakyrkan.se

Johan Bonander, kyrkoherde
Tel: 0560-272 01
E-post: johan.bonander@svenskakyrkan.se