Fika
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Mötesplatser

Välkommen till våra olika verksamheter!

Kör & musik

Det finns flera olika körer för små och stora i pastoratet. Välkommen att vara med du också!

Garn och stickor

Syföreningar

Välkommen till syföreningarna i Fryksände, Vitsand och Östmark.

Bibel

Bibel- och förbönskväll

På tisdagar kl. 18.30

Sopplunch

Sopplunch serveras ca en gång i månaden kl. 12.30 i Fryksände församlingshem efter lunchmusiken

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för alla som vistas på sjukhuset – både för patienter, anhöriga och personal.

Gubbfrukost

Välkomna alla män - unga som gamla till GUBBFRUKOST på Fryksände församlingshem. Vi startar igen i höst.