Östmark miniorer och juniorer

Varje tisdag

Miniorer tisdagar kl. 13.45-15.00 i Östmarks församlingshem. Årskurs F-2. Ansvarig: Yvonne Johansson och Inga-Lill Nilsson

Juniorer tisdagar kl. 16.15-17.30 i Fryksände församlingshem. Årskurs 3-5. Ansvarig: Yvonne Johansson, Inga-Lill Nilsson och Hans Öberg

Info: Yvonne Johansson 073-050 22 84, Inga-Lill Nilsson 070-281 50 60.