Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen utför det praktiska arbetet inom begravningsverksamheten. Vår expedition finns i Fryksände församlingshem, Kyrkogatan 26, Torsby. Välkommen att göra ett personligt besök, eller kontakta oss: Lars Wikström på tel.nr. 0560- 272 07, eller Lars Olsson 0560-272 25.

Gravar.se

Söker du gravplatsen för en viss person, gravsatt i Sverige, kan du använda vår söktjänst.

Val av gravplats

I Fryksände pastorat finns fyra olika gravtyper: grav för kista, grav för urna samt minneslund och askgravlund.

Skötsel av graven

Som anhörig kan du välja att antingen själv sköta graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrätt och gravbrev

Rätten till en gravplats upplåts till den eller dem som dödsboet anmäler som gravrättsinnehavare. Gravbrev utfärdas av kyrkogårdsförvaltningen som ett kvitto på att gravrätt upplåtits.

Askgravlund

För askgravlunderna i Fryksände pastorat gäller följande:

Så här jobbar vi

Under året har vi olika uppgifter som ska skötas på våra kyrkogårdar.

Begravning

När en anhörig eller vän dör förändras våra liv. Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga, och ibland svåra, situationer som livet ställer oss inför.

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till Torsby kommuns begravningsombud.