Härliga sånger & önskepsalmer

Kom och önska din favoritpsalm

Härliga sånger & önskepsalmer

Fryksände kyrka
Onsd. 5 okt. kl. 19.00

Kom och önska din favoritpsalm
Instrumentalister
Fryksände kyrkokör 
under ledning av Urban Karlsson
Präst: Karin Jansson