Gubbfrukost

Välkomna alla män - unga som gamla till GUBBFRUKOST på Fryksände församlingshem. Vi startar igen tisdagen den 5 september.

Vi äter frukost och samtalar om livets små och stora ting varannan tisdag (jämna veckor) kl. 09.00 i Fryksände församlingshem.