Gubbfrukost

Välkomna alla män - unga som gamla till GUBBFRUKOST på Fryksände församlingshem. Vi startar igen i höst.

Just nu har vi sommaruppehåll men välkommen igen i höst!
Vi äter frukost och samtalar om livets små och stora ting varannan tisdag (jämna veckor) kl. 09.00 i Fryksände församlingshem.