Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Fryksände pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 26, 68530 Torsby Postadress: BOX 52, 68522 TORSBY Telefon:+46(560)27200 E-post till Fryksände pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt och gravbrev

Rätten till en gravplats upplåts till den eller dem som dödsboet anmäler som gravrättsinnehavare. Gravbrev utfärdas av kyrkogårdsförvaltningen som ett kvitto på att gravrätt upplåtits.

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas i graven och har ansvar för att graven vårdas enligt gällande regler. Gravrätten gäller i 25 år efter senaste gravsättningen och kan förlängas.

En gravrätt kan överlåtas men det är viktigt att anmäla och registrera ny innehavare. När gravrättsinnehavaren avlider skall dödsboet anmäla ny innehavare inom 6 månader, oavsett om det finns ett gravbrev eller inte.

Man kan när som helst återlämna en gravrätt.

Gravplats i askgravlund upplåtes inte med gravrätt.