Gravrätt och gravbrev

Rätten till en gravplats upplåts till den eller dem som dödsboet anmäler som gravrättsinnehavare. Gravbrev utfärdas av kyrkogårdsförvaltningen som ett kvitto på att gravrätt upplåtits.

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas i graven och har ansvar för att graven vårdas enligt gällande regler. Gravrätten gäller i 25 år efter senaste gravsättningen och kan förlängas.

En gravrätt kan överlåtas men det är viktigt att anmäla och registrera ny innehavare. När gravrättsinnehavaren avlider skall dödsboet anmäla ny innehavare inom 6 månader, oavsett om det finns ett gravbrev eller inte.

Man kan när som helst återlämna en gravrätt.

Gravplats i askgravlund upplåtes inte med gravrätt.