Gravar.se

Söker du gravplatsen för en viss person, gravsatt i Sverige, kan du använda vår söktjänst.

Söktjänsten är kostnadsfri och erbjuder alla intresserade att finna gravsatta och gravplatser på kyrkogårdar runtom i Sverige.  

Sök gravplatsen här

 Webbkarta