Diakonsmycke

Diakoni - socialt arbete

Diakonerna är med i syföreningar, väntjänstgrupp, ”leva-vidare”-grupp, leder andakter på äldreboenden, gör hembesök, har enskilda samtal och medverkar i gudstjänster.

Behöver du någon att prata med?
Att prata med någon och få sätta ord på problemen kan i många fall göra att man orkar vidare och får perspektiv på livet.

Livet är inte alltid en dans på rosor. Ensamhet, sorg, oro för sig själv eller andra, något som man gått och funderat över länge eller något som plötsligt vänder upp och ner på hela tillvaron.

Stora eller små svårigheter eller existentiella funderingar och ibland behövs någon att prata med. Då kan du samtala med en präst eller diakon. Det finns även möjlighet till bikt hos en präst som har absolut tystnadsplikt. Varmt välkommen att höra av dig om du har funderingar eller frågor kring detta. Samtalen är kostnadsfria. Vi för givetvis inga journaler.

Välkommen att boka tid för ett samtal
Diakon Karin Lövestam-Öberg Tel. 0560-474 08 eller mobil 070-6713961 karin.lovestam-oberg@svenskakyrkan.se

Diakon Eva Bonander Tel. 0560-272 09 
eva.bonander@svenskakyrkan.se

Präst Karin Jansson, tel. 070-280 71 94
karin.jansson2@svenskakyrkan.se

Präst Anna-Greta Olsson Berggren, tel. 0560-272 22
anna-greta.berggren@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Johan Bonander, tel. 0560-272 01
johan.bonander@svenskakyrkan.se