Meny

Det här gör vi nu

Vi ställer inte in, vi ställer om

Många av våra verksamheter är idagsläget pausade men vi är inte sysslolösa för det. Gudstjänster firas fortfarande i våra kyrkor och vi finns tillgängliga där behovet finns för samtal och stöd. Här är några områden där vi finns med:

  • Vi finns med i samarbetet med Torsby kommun med att få hjälp att handla mat om du är 70+.  Läs mer om detta här Du kan ringa ett särskilt telefonnummer 0560-160 10 kl. 10-12 och 13-15 måndag-fredag för att beställa din mat.
  • Tillverkning av skyddsvisir till vård och omsorg. Det är ju en stor brist på skyddsutrustning i hela landet så flera ur personalen tillverkar dessa och lämnar där det behövs.
  • Behöver du hjälp med något annat, det kan vara av lite skilda slag, kontakta då Karin Jansson tel. 070-280 71 94, eller via e-post karin.m.jansson@svenskakyrkan.se, så försöker hon hjälpa till eller lotsa dig rätt.