Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till personal och expeditioner

Pastorsexpeditionen
Växel, bokning, kondoleanser, kyrkobokföring för hela pastoratet.
Besöksadress: Kyrkogatan 26, Torsby
Postadress: Box 52, 685 22 Torsby
Öppettider :  månd-tisd 10-12, onsd-torsd 10-12, 13-15
Telefon: 0560- 272 00
E-post: fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen
Besöksadress: Kyrkogatan 26, Torsby
Postadress: Box 52, 685 22 Torsby
Öppettider:
 månd-tors 10-12, ons - tors även 13-15
Telefon: 0560- 272 07
E-post: lars.wikstrom@svenskakyrkan.se