Foto: Birgitta Brorson

Begravning

När en anhörig eller vän dör förändras våra liv. Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga, och ibland svåra, situationer som livet ställer oss inför.

Lite information inför begravningen

Tag kontakt med pastorsexpeditionen eller begravningsbyrån, eller eventuellt annat samfund som den avlidne tillhörde, innan tid och plats för begravningen bestäms. Antingen kan du anlita en begravningsbyrå som hjälper till med både de formella och praktiska frågorna kring begravningen, eller så kan du själv (eller någon annan anhörig) ordna det mesta i samband med begravningen.

På pastorsexpeditionen ges tillfälle att hitta lämplig dag och tid för begravningsceremonin. Där finns också uppgifter om vilken präst som kommer att hålla gudstjänsten. Prästen tar därefter kontakt med de anhöriga.

När ett dödsfall inträffar skall läkare utfärda ett dödsbevis, som läkaren lämnar till skatteverket. Därefter utfärdas ett intyg på att den avlidne kan begravas.

Den avlidne sveps, läggs i kista och transporteras till ett bisättningsrum i väntan på begravningsceremoni och gravsättning. (Kistläggning och transport beställs av dödsboet och utförs vanligen av begravningsbyråerna.)

Begravningsceremoni

När någon dött är en begravningsgudstjänst eller -ceremoni en viktig del i sorgearbetet men den är inte tvingande.

Ceremonin kan ske enligt Svenska kyrkans eller annat trossamfunds ordning. Man bör följa den avlidnes vilja så långt det är möjligt vid planeringen av begravningen.

From 2017 utgår ingen hyra vid lån av församlingshem i samband med begravning.

Om du själv vill ordna med begravningen

Om du själv vill ordna med begravningen - kontakta
kyrkogårdsförvaltningen.

"Om begravning" riktar sig till alla, oavsett livsåskådning,  som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige.  Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravnings-verksamheten.  I mitten av skriften finns avsnittet Mina önskemål. Där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning - till stöd för nära och anhöriga. ​ –Om begravning (pdf)

Här kan du läsa mer om avsked och begravning.