Foto: Birgitta Brorson

Barn och unga

Café LITEN & STOR, barnkörer, ungdomskör, miniorer, juniorer, dop, konfirmation, unga ledare, Reflexen.

Café LITEN & STOR

Öppen grupp för barn 0-6 år i sällskap med vuxen i Fryksände församlingshem.

Barnkörer

Barnkörer i pastoratet!

Dop

Att få ett barn är en gåva och ett stort förtroende. Att ge det som ett barn behöver av kärlek, omsorg och frihet är en utmaning.

Konfirmation

Fryksände pastorat har flera olika alternativ till dig som vill konfirmera dig.

Orgelundervisning

Orgelundervisning för alla, både barn och vuxna