Askgravlund

För askgravlunderna i Fryksände pastorat gäller följande:

Gravsättning

Gravsättning av aska utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former. Askan skall då var innesluten i en urna eller liknande av lättförgängligt material. För de anhöriga finns möjlighet att närvara vid gravsättningen.

Ingen gravrätt

Gravplats i askgravlund upplåtes inte med gravrätt.

Markering av gravplats

Urngravens mått är 60x60 cm. Gravplatsen markeras av en natursten som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Egen gravsten får inte sättas upp. Texten skall vara djupförsänkt och får bara innehålla namn och årtal. 

Kostnader

Inskriptionen på naturstenen bekostas av dödsboet.

Skötsel och utsmyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen. Egen plantering är inte tillåten, men däremot smyckning med snittblommor i vas (inte av glas). Från november till april får ljus/gravlykta sättas vid gravstenen. Övrig utsmyckning kommer att städas bort av kyrkogårdspersonalen.