Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser.

Vid varje gudstjänst i kalendariet finns ofta initialer med i rubriken - det är förkortningar på dem som tjänstgör och de betyder: JB=Johan Bonander, JBL=Jonas Bodinger Larsson, KW=Katarina Wolf, KJ=Karin Jansson, UK=Urban Karlsson, AHP=Anders Hallpers, RMS=Rose-Marie Stenmark, AH=Halle Halvarsson, LK=Lisbet Kanth, JK=Jörgen Klockars