Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vård och underhållsplaner

Här publiceras vård och underhållsplaner för kyrkobyggnaderna inför beslut i Kyrkorådet 2024-03-27