Foto: Pixabay

Vandra genom fastan

- en inre resa -

Vi utgår ifrån årets fastebok ”Livets Vatten”  som är en inre och yttre reseskildring.  Du får boken vid första träffen!

VANDRA GENOM FASTAN

Kom så slår vi följe genom fastan! Samtal i fastan som tar sin början i reseskildringen "Livets vatten" (Maria Küchen), som är en yttre och inre resa.

Följ med och se!

START: 14 februari med Askonsdagsmässa
kl 18.30 i Frustuna kyrka

Träffar:
Torsdag 29 februari kl 18.30-19.30 i Prästgården
Torsdag 14 mars kl 18.30-19.30 i Prästgården

Torsdag 28 mars avslutning med 
Skärtorsdagsmässa 
kl 18.30 i Frustuna kyrka

 

VÄLKOMNA!

Hälsningar,

Erika Nyman, präst & Carina Norlén, diakon

Har du frågor, kontakta: