Solidariskt altarbord

Sommartid - prunkande altarblommor från Frustunas egen snittodling. Vintertid eterneller från samma hållbara odling. Läs mer om det solidariska altarbordet här...

Som ett delmål i miljödiplomeringen har vi beslutat att införa det Solidariska Altarbordet.

Frustuna församling har sedan 2017 arbetat för att duka kyrkans altarbord utifrån en solidarisk livshållning. Det betyder bland annat att i största möjliga mån skapa altarbuketter av församlingens egna eller i anslutning till kyrkan vildväxande blommor.

Ett solidariskt altarbord blir trovärdigt genom att använda blommor som inte fraktas runt halva jordklotet och där produktionen inneburit miljöföroreningar och 
utnyttjande av människor.

Blommorna på altaret får berätta om skapelsens skönhet och vårt ansvar för skapelsens rikedom. Guds skapelse som generöst ger oss liv och glädje.

I samband med att församlingen arbetar med det Solidariska Altarbordet har vi köpt nya vaser till altaret som passar bättre till egna buketter. De är stadiga i botten och har olika storlekar för att passa olika typer av blommor. De är tillverkade av Sonja Kedem som är en lokal keramiker.