Personuppgifter i Frustuna församling

Här berättar vi om varför vi har personuppgifter och vilket syfte vi har med dem. Varför vi behöver dem och när vi gallrar.

Enligt Dataskyddslagens Artikel  6.1 a-f, har man rätt att lagra personuppgifter

a)Lämnat sitt samtycke för specifika ändamål.

b) För att fullgöra ett avtal,
ex.gravskötselbeställning, anmälan till kurs/verksamhet, anställningsavtal,

 c) För att fullgöra en rättslig förpliktelse,
ex. fullfölja uppdraget enligt begravningslagen & lagen om Svenska kyrkan

 d) För att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

e) För en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning,

ex. begravningslagen, lagen om Svenska kyrkan

f) För ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
ex. medlemskap i Svenska kyrkan, anmälan till verksamhet/aktivitet i församlingen,

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet, sparas bara så länge verksamheten pågår. Uppgifter om hälsa/alleriger kan också behövas uppges i anmälningar. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, t.ex. lägeravgifter eller flyg/ tågbiljetter sparas enligt bokföringslagen.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan här, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen innehar om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. För att få veta vilka uppgifter Frustuna församling behandlar om dig, kontaktar du oss skriftligen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

E-postsäkerhet
Vi undviker att använda e-post när vi skickar känsliga uppgifter. När vi mottagit och läst e-post, bedömer vi om uppgifterna ska slängas eller bevaras och vart det i så fall ska bevaras. I det fall känsliga uppgifter inkommer via e-post för vi över informationen till andra system och raderar e-posten. Vi undviker massutskick och att skicka listor med personuppgifter via e-post. Vi gallrar all e-post.

Vill du vara med på bild/film?
Vi använder ofta bilder, både stillbild och rörlig bild, på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om de verksamheter församlingen har. För att visa levande verksamhet behövs bilder på människor. Bilderna vi tar används alltså i olika former av tryckt informationsmaterial, i församlingens tidning som skickas ut till samtliga hushåll i församlingen. Tidningen "Mellan Himmel & Jord i Frustuna församling" har utgivningsbevis och betraktas som journalistisk produkt. Vi använder också bilder på vår egen webbplats och på våra sociala plattformar.

Bilderna/filmerna i vår bildbank gallras ut när de inte längre känns aktuella, men vissa av dem sparas längre om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller verksamhet. Den som finns på bild/film i vår bildbank har rätt att få tillgång till dessa bilder, kräva att de raderas eller flyttas över till någon annan aktörs bildbank.

Den som samtyckt till att bli fotograferad/filmad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Frustuna församling. Den användning som gjorts av bilderna/filmerna innan samtycket tas tillbaka påverkas inte av att samtycket dras tillbaka.

För den som finns på bild/film i bildbanken och inte tycker att Frustuna församlings hantering av bilder är korrekt, finns möjlighet att klaga hos Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller all hantering av personuppgifter, dit även bilder och filmer på personer räknas.

Vi har en blankett som ska fyllas i för medgivande av fotografering. Verksamhetsanvarig tillhandahåller den.
 
Lägerverksamhet
Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Vi samlar också in uppgifter på anhöriga till minderåriga. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas direkt till ansvarig för köket på eventuell kursgård.