Partipolitiskt obundna -POSK

Information om lokala nomineringslistan och dess valprogram.

Vilken är den här församlingens viktigaste uppgift?
Den kristna tron och dess gärningar är grunden för en levande kyrka, inte politiska
ideologier. Frustuna församling ska därför vara en gemenskap som speglar
Guds kärlek och talar tydligt om Jesus Kristus. Frustuna församling har ansvar för
att med generös attityd omfamna alla människor oavsett bakgrund eller läggning.


Vilka konkreta åtgärder kan kyrkan göra för att ha en mer miljömedveten profil?
Som kristna har vi ett uppdrag att förvalta Guds rika skapelse och att leva hållbart
tillsammans. Vi ser med glädje på det långtgående arbete som Frustuna församling med stort ansvar genomför, bland annat genom att verka mot klimatförändringar,
stödja rättvis handel och förvalta kyrkans egendom på ett etiskt och ekologiskt sätt.
Här vill vi vara en aktiv del och utveckla detta arbete.


Hur vill ni arbeta för att hjälpa människor att hitta till kyrkans verksamheter och andliga utbud?
Förutom traditionell verksamhet i kyrkans lokaler, där var och en hälsas välkommen, behövs en vidgad utåtriktad verksamhet, där vi bland annat möter människor ute i samhället. I detta arbete är det viktigt att åter anställa en diakon, men också att aktivera flera ideella medarbetare och lekmannagrupper
som kan bygga broar mellan församlingen och samhället.


Vilka prioriteringar bör göras i ett ekonomiskt svårt läge?
Vid händelse av ett svårt läge bör vi prioritera, förutom kyrkans kärnverksamhet
som gudstjänster och förrättningar, den mellanmänskliga aktiviteten som till exempel diakoni och volontärverksamhet. Vi förordar en medveten ekonomiplanering med god framförhållning.

Partipolitiskt obundna- POSK

1 Lill Björk pensionerad gymnasielärare , Gnesta

2 Robert Holmin musikproducent , Gnesta

3 Magnus Wickman prof em, barnläkare, Kattnäs

4 Kerstin Björk Ericsson kyrkvärd, pensionär, Smedsta

5 Gunilla Karlsson fd församlingsassistent, Torsåker

6 Svea Davidsson kyrkvärd, pensionär, Torsåker

7 Gun Alm pensionerad lantbrukare, Gnesta

8 Margareta Ahlstrand pensionär, Gnesta

9 Christina Knochenhauer sångerska, Gnesta

10 Klaus-Henning Schütt organist, Gnesta

11 Anna Sánchez Lindström trädgårdsmästare, Kattnäs