Vattnet stängs av för vintern

Nyhet Publicerad

Vattenposterna på våra kyrkogårdar stängs av vid risk för frost.

Vattnet stängs av på kyrkogårdarna under de månader det är risk för frost. Från och med v 44.

På Frustuna kyrkogård finns det vatten att hämta vid bisättningslokalen. Det låga röda huset intill Prästgården.