Två nya ikoner till Frustuna kyrka

Nyhet Publicerad

Idag flyr människor krigets Ukraina. Ett kristet ortodoxt land och här i Sverige söker sig många av dem också till våra kyrkor. Vi har därför köpt in två nya ikoner till Frustuna kyrka.

De två ikonerna kommer att tas i bruk på Påskdagens högmässa i Frustuna kyrka och därefter finna sina platser i kyrkorummet.

Anders Ekhem, kyrkoherde

I den ortodoxa kyrkan är ikoner en väsentlig del av det kristna livet och förekommer i stort antal i kyrkorna. Även i Svenska kyrkan har det blivit allt vanligare med ikoner. Ikonen brukar ibland kallas för ”fönster mot himmelen” och avbildar bibliska gestalter som Kristus, Maria m.fl. eller något helgon genom historien. Med sin bakgrund i skimrande guld vill de avspegla det himmelska ljuset.

Idag flyr människor krigets Ukraina. Ett kristet ortodoxt land och här i Sverige söker sig många av dem också till våra kyrkor. Vi har därför köpt in två nya ikoner till Frustuna kyrka.

Den ena är en av de mest välkända ikonerna där Maria ömt håller sitt barn nära i sin famn. Den ikonen kallas för ”Kärleksfull ömhet” och får synliggöra alla mödrar som nu har flytt från krigets fasor tillsammans med sina barn.

Den andra ikonen avbilder Heliga Anna av Novgorad. Den visar på de nära band som finns mellan Ukraina och Sverige sedan långt tillbaka i historien. Anna föddes som Ingegerd cirka år 1000 och var dotter till Olof Skötkonung. Den första kung i Sverige som enligt traditionen döptes. Ingegerd växte upp i Sigtuna och gifte sig med Storfursten Jaroslav Valdimirovitj av Novgorod, senare känd som Jaroslav den vise av Kiev. Ingegerd antog där namnet Irina, som betyder ”fred”. Ett idag hoppfullt namn. Ingegerd kom att bli anmoder till flera kungaätter men några år före sin död lät hon sig vigas till nunna och fick då namnet Anna och räknas i den ortodoxa kyrkan som helgon, Sankta Anna. Hennes kvarlevor vilar tillsammans med makens i Sofiakatedralen i Kiev.

De två ikonerna kommer från Heliga Philothei Ortodoxa kloster, utanför Enköping. Dessa två ikoner är tillverkade genom tryck på kanvas av ikoner målade i klostret. Trycket och monteringen görs för hand i klostret individuellt för varje beställning.

De två ikonerna kommer att tas i bruk på Påskdagens högmässa i Frustuna kyrka och därefter finna sina platser i kyrkorummet.