Säkerhetskontrollen av gravstenstenar klara!

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter kontrollen av ca 1100 gravstenar klarade inte 261 st säkerhetskraven, detta motsvarar ca 24%. Några som bedömdes som akuta problem läggs omkull av säkerhetsskäl.

Under april 2019 gjorde vi en gravstenskontroll på alla gravstenar på våra kyrkogårdar. Om det visade sig att stenen på Er grav inte uppfyller de säkerhetskrav som CGK (Centrala gravvårdskommittén) kommer ni få ett brev hem med information om detta under maj/juni. 

CGK (Centrala Gravvårdskommitténs) krav på gravvårdar avseende säkerhet innefattar;

  • Lutning på gravvården före belastningsprov
  • Antal dubbar mellan livsten och sockel
  • Belastningsprov om 35kg
  • Lutning på gravvården efter belastningsprov
     

De stenar som utgör en omedelbar fara kommer att läggas ner, enligt Begravningslagen.