Personuppgifter - GDPR

Nyhet Publicerad

Den nya dataskyddsförordningen träder ikraft idag. Här hittar du mer information om hur vi i Frustuna församling och Svenska kyrkan arbetar med personuppgifter.

GDPR & Dataskydd

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra!