Gravstenssäkring information

Nyhet Publicerad Ändrad

Under denna vecka, innan midsommar, skickas de sista breven ut till dig som är gravrättsinnehavare till en gravsten som inte godkänts. Har du inte fått ett brev så är din gravsten godkänd.

Det är några som undrar hur den gravsenssäkring som erbjuds via företaget YSTER Construction AB fungerar. Det kan du hitta här:

https://yster.se/vara-tjanster/sakring-av-gravstenar-under-120-cm/

https://yster.se/vara-tjanster/sakring-av-gravstenar-over-120-cm/

 

Varför offererar vi ett MAX-pris i brevet?

Det är omöjligt vi en okulär besiktning då vi inte kan se hur det ser ut under mark, vi kan bara göra en yrkesmässig bedömning om vilken åtgärd som kommer att behöva utföras. Det kan vara exempelvis bra eller dåliga stift i stenen, betong som behöver tas bort m.m.

Det är också enklare att dra av en kostnad än att ta kontakt med varje gravrättsinnehavare för diskussion när vi gör massåtgärder.