Läkande vandring

Var kan vi få plats med våra känslor? Finns det något som tröstar? Som kan visa en väg vidare? Välkommen att gå Frustunas "Läkande trädgårdsvandring".

Det finns delar i våra mänskliga liv som vi ofta vill slippa kännas vid. Det handlar om sorg, om separation och förlust. Det kan vara olika saker som vi sörjer, som det olevda livet, det ofödda barnet, den kärlek som vi inte fann, den älskade som lämnade oss. Och det kan vara det som skrämmer oss mer än något annat; döden. Var kan vi då få plats med våra känslor? Finns det något som tröstar? Som kan visa en väg vidare?

Läkande trädgårdsvandring är en del av miljön omkring Frustuna kyrka och Prästgård. Den följer strandlinjen och har tre ”rum”. Rummen och gångstigen gestaltar något av den process som vi går igenom när livet går sönder. Vi måste kanske stanna länge i något av rummen, men de flesta av oss behöver gå fram och tillbaka i de olika rummen många gånger för att livet ska helas.

Läkande vandring består av tre gestaltande rum:
Förtvivlan
Tröst
Hopp

Konstprojekten i Läkande trädgårdsvandring
Frustuna är en medeltida kyrka som har en fantastisk plats på en udde ut mot sjön.

Utanför Frustuna kyrka har under de två senaste åren landskapet förändrats i området närmast sjökanten. En stig, ängsblommor, planteringar och tre enkelt avgränsade ”rum”. Rummen har var sitt tema; Förtvivlan, tröst och hopp och tre konstnärer kom med förslag på utsmyckning av dessa. Deras modeller och skisser är Frustuna församlings bidrag till Domkyrkoförsamlingens konstprojekt.

 

Linda Karlsson
Bågen i rummet Förtvivlan
Linda arbetar som konstnär sedan 2007 då hon tog magisterexamen på Konstfack i Stockholm.

Lindas konstnärliga utbildning påbörjades 1996 på Vårdingeby folkhögskola i tre års studier. Efter det blev det två år på Capellagården på Öland och fem år på Konstfack i Stockholm.

Oftast arbetar hon parallellt med bruksföremål och skulpturer.

Sedan 2007 har hon haft minst en större utställning varje år.

Inger Sannes
Snäckan i rummet Tröst
Hon försöker hitta unika utryck och kommunikation baserat på sina innersta drömmar och känslor. Genom en utforskande resa in i sig själva samt erfarenhet och förmåga att driva stora projekt, har hon fått betydande uppmärksamhet, vilket har lett till flera stora uppdrag och offentliga konstverk i Europa, Asien och USA.

Inger Sannes är född i Norge och delar sin tid mellan Sverige och Pietrasanta, Italien. Hon är ordförande för Svenska Skulptörförbundet och var de senaste åren ledamot i en grupp under RBS (Royal Society of Sculptors, England) som väljer ut konstnärer till det erkända Brian Mercer-stipendiet för vistelse i Italien.

 

Ulla Ceder
Skalbaggarna i rummet Hopp
Det började 2001 när de som nyinflyttade till Stjärnhov i Sörmland skulle ställa iordning sin nya ateljé

På drejskivan finner hon en vacker skalbagge, en grönskimrande guldbagge. Och i trädgården upptäcker hon växterna med dess fantastiska frökapslar de lämnar efter sig.

På ett naturligt sätt så har skalbaggar i alla dess former och storlekar blivit lite av hennes signum alltsedan dess.