Kyrkofullmäktige

8 november kl. 19.00 i Frustuna Prästgård

Kyrkofullmäktige sammansträder onsdag 8 november kl 19.00 i Frustuna prästgård.

Ärende - Budget 2024 samt Församlingsinstruktion

Inleds med andakt i Frustuna kyrka
kl. 18.30.

Allmänheten hälsas välkomna!