Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen har Frustuna församling utsett ett dataskyddsombud från dat. 2018-05-25.

Frustuna församling har enligt nya Dataskyddsförordningen utsett ett dataskyddsombud vilken är registrerad hos Datainspektionen.

Namn:  Pontus Schmützer
Tel.:      0155-20 58 08
E-post: pontus.schmutzer@gibon.se

Organisation: Kontorsfackhandlarna i Nyköping AB

Dataskyddsombudets roll:

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för  IMY, Integritetsskyddsmyndigheten
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner.

Läs mer information om Dataskyddsobudet hos IMY