Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Information om lokala nomineringslistan och dess valprogram.

Vilken är den här församlingens viktigaste uppgift?
Vi skall främja församlingens arbete med att fira gudstjänst, bedriva undervisning,
utöva diakoni och mission. Dopet skall särskilt uppmärksammas då det är en viktig händelse för barnen och deras familjer. Kyrkan skall vara öppen för alla i tider av glädje, skratt och gemenskap, men också dit man kan vända sig i tider av oro, sorg och rädsla. 
Kyrkan skall vara en öppen, demokratisk och solidarisk folkkyrka.

Vilka konkreta åtgärder kan kyrkan göra för att ha en mer miljömedveten profil?
Vi skall arbeta målmedvetet med att nå miljödiplomeringens nivå 3, och främja
församlingens arbete med att uppfylla Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”.


Hur vill ni arbeta för att hjälpa människor att hitta till kyrkans verksamheter och andliga utbud?
Vi skall informera i vår tidning, annonsera i lokaltidningar, via Facebook, hemsidan
och Instagram. Genom affischering och skärmutställningar på synliga platser i församlingen. Vi skall stärka kyrkans roll i civilsamhället genom samarbete med frivilligorganisationer och offentlig sektor. 
Det är viktigt att nå olika åldrar och intressen genom en rik kyrkomusikalisk verksamhet, körverksamheten och barn och ungdomsverksamheten. Den diakonala verksamheten är viktig för att bryta människors ensamhet och isolering.


Vilka prioriteringar bör göras i ett ekonomiskt svårt läge?
Vi skall göra tydligt vad ett medlemskap i kyrkan har för värde för invånarna i församlingen. Viktigt att informera nyinflyttade om verksamheten. I den stund vi inte lyckas helt att behålla medlemmar eller få nya, kan vi behöva se över möjligheten till ytterligare samarbete med stiftet och samordning med andra församlingar.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

1 Siv Andersson 71 år Gnesta

2 Jonny Karlsson 74 år Gnesta

3 Annette Furå 69 år Gnesta

4 Kjell Rimsberg 73 år Gnesta

5 Petra Lindström 40 år Gnesta

6 Berndt Ullström 75 år Gnesta

7 Ingrid Feldt 75 år Gnesta

8 Anders Oscarsson 69 år Gnesta

9 Agneta Karlsson 69 år Gnesta

10 Berit Sjölander 75 år Gnesta

11 Börje Johansson 75 år Gnesta