Utbud Gravskötsel

Här presenteras Frustuna församlings utbud av gravskötsel. Vårt utbud av växter är ekologiska och närproducerade. Gödsling och ogräsbekämpning sker utan gifter eller kemikalier.

Priserna gäller från 2024-01-01

GRÄSPUTSAVTAL - för dig som sköter planteringsytan helt själv, eller bara har gräs runt gravvården

Du kan teckna ett avtal som endast omfattar gräsklippning/puts runt graven.

 • Gräset klipps veckovis och vi putsar runt gravsten och gräskanter ca 6-8 ggr/växtsäsong.
 • Kontinuerligt plocka bort engångsljus och vaser med vissna blommor.
 • OBS! Kan ej kombineras med planteringsbeställning.

   

GRUNDSKÖTSELAVTAL - för dig som själv vill plantera blommor eller vill ha perenn plantering

Om du tecknar ett grundkötselavtal innebär det att församlingen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick, i avtalet ingår: 

 • Vårstäda under april till maj, ta bort vinterdekorationer och putsa perenna växter
 • Klippa/putsa gräset runt graven under hela säsongen (se gräsputsavtal) 
 • Kantskära planteringsytan samt fylla på ny jord vid behov
 • Rensa planteringsytan från ogräs 4-6 ggr/växtsäsong
 • Höststäda under oktober och ta bort sommarblommor
 • Kontinuerligt plocka bort engångsljus och vaser med vissna blommor
 • Skötsel av grusgrav.

PLANTERINGSPAKET ettåriga blommor (inkl grundskötsel)

Om du vill ha blommor på graven, och vinterdekoration men slippa plantera dem själv kan så erbjuder vi vårt ”all inclusive-paket”. Paketen finns i tre olika storlekar för att passa på både större och mindre gravar. Vår trädgårdsmästare komponerar blommorna efter planteringsplatsens förutsättningar.

Våra paket finns i tre storlekar:

Plantering 1                    1 155,-/år

Grundskötsel m gräsputs
5 st Vårblommor, pensée
5 st Sommarblommor, trädgårdsmästarens val
1 st vinterdekoration

 Plantering 2                    1 280,-/år

Grundskötsel m gräsputs
9 st Vårblommor, pensée
9 st Sommarblommor, trädgårdsmästarens val
1 st Vinterdekoration

 Plantering 3                    1 470,-/år

Grundskötsel m gräsputs
15 st Vårblommor, pensée
15 st Sommarblommor, trädgårdsmästarens val
1 st Vinterdekoration 

AVTALSVILLKOR

 • Om gravplatsen återlämnas till huvudmannen görs ingen återbetalning av betalda pengar
  för gravskötsel.
 • Avtalet löper tills uppsägning inkommer eller betalning uteblir.
 • Avtalet startar när fakturan betalats! 


PERENN PLANTERING, engångsbeställning

Smyckar graven med blommor som återkommer flera år och är därmed mindre skötselkrävande och ett mer miljövänligt alternativ.

Trädgårdsmästaren väljer ut en kombination av perenner till gravplatsen, beroende på växtmiljön på kyrkogården. Växtpaketet skall erbjuda blomning under hela växtsäsongen, dvs både tidig, mellan och senblommande växter. Krokus och tulpaner tillkommer alla perenna planteringar.

Perenn                                           580,-/st

Perenna växter, vårlökar - anpassade efter planteringsyta närmast gravvård.

Glöm inte bort att teckna grundskötselavtal så planteringen också sköts om! 

Bokas grundskötsel via oss ingår garanti på att dina perenna plantor du köpt via oss lever och sköts korrekt.

 

Du kan också beställa extratjänster vid enstaka tillfällen:

Vinterdekoration                            250 kr/st 
Ljung                                                  70 kr/st
Ljuständning   (1/10-30/4)         150 kr/st

Andra arbeten liknande                  450 kr/timme
tvättning eller riktning av
gravvård

Beställ Gravskötsel

Här finns beställningsformulär för beställning av gravskötsel.

Gravskötsel

Vem sköter vad runt en gravplats? Här hittar du information om gränsdragningen mellan kyrkogårdens ansvar och gravrättsinnehavares.