Foto: Sofia Arman

Samarbete med skolan

Frustuna församling vill ha ett bra samarbete med Gnestas skolor. Vi ser möjligheter att samverka med skolan i deras arbete i de ämnen där församlingen på ett naturligt sätt kan bidra med kunskap, reflektion och upplevelser.

Varje år bjuder vi in alla elever i årskurs 1 – 9 till våra vandringar: årskurs 1 – 3 vid jul och allhelgonatiden, årskurs 4 – 6 vid påsk och årskurs 7 – 9 vid allhelgonatiden.

Förutom vandringarna kan vi erbjuda färdiga teman/lektioner utifrån Läroplanen (Lgr 22), anpassade till barnens ålder. Exempel på detta är:

  • Besök i kyrkan – en sådan visning kan vara mer allmän där vi pratar om kyrkorummet, olika symboler och vad man gör i kyrkan. Vi kan även visa kyrkan utifrån ett visst tema, t.ex. Medeltiden. Vi strävar efter att eleverna ska få uppleva kyrkan på flera olika sätt, inte bara genom att lyssna och titta.
  • · Berättelser från Bibeln – vi återberättar någon av berättelserna från Bibeln och låter eleverna jobba kring den.
  • · Våra högtider – vi går igenom de stora kristna högtiderna eller fokuserar på någon av dem. Vi kan även gå igenom kyrkoåret.
  • · Livsfrågor – vi lyfter någon eller några livsfrågor, kanske efter era önskemål, t.ex. hur man är en bra kompis eller vad som händer efter döden, och jobbar med detta.

Ni som lärare/skola kan vara förvissade om att vi känner till de riktlinjer som finns gällande kontakter mellan skola och församling.

Samarbetet mellan klassen/skolan och församlingen kan se ut på olika sätt. Arbetet med barn och ungdomar i vår församling bedrivs framför allt av en pedagog, en församlingsassistent, en präst och en musikpedagog.

Vi kan ha enstaka eller flera lektioner, delta under en temadag, komma för att svara på era frågor eller något annat.

Vi i församlingen kan antingen komma till skolan eller så är ni välkomna till oss, vi har då både Tingshuset i centrala Gnesta samt Frustuna kyrka och kyrkogård att erbjuda.

Om du jobbar i skolan och är intresserad av ett samarbete kan du höra av dig till Ida Fransson.