Policy kring rekrytering i barn- och ungdomsgrupper

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra i kyrkan. Det är oacceptabelt att en person som blivit dömd för någon form av sexuellt övergrepp får anställning eller uppdrag som ideell i Svenska kyrkan för uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och unga. Svenska kyrkan har nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp.

Alla medarbetare ska innan anställning begära utdrag ur belastningsregistret i enlighet med församlingens rekryteringspolicy.


1.     Rekryteringspolicy
Fastställ 2012-01-16, reviderad 2014-10-22 & 2017-02-14
...Provanställning kan tillämpas i 6 månader om särskilda skäl kan anges. 
Vid anställning av all personal skall den sökande bifoga ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret innan anställningskontrakt skrivs.

 

 

Nedan finner du församlingens policydokument i dess helhet. Där kan du även läsa om hur hantering sker vid misstanke om sexuella trakasserier.