Meny

Miljöarbetet

Frustuna församling är första församlingen i Strängnäs stift att Miljödiplomeras enligt Svenska kyrkans modell.

Hållbarhetsvision

Vi är en fossilfri församling som har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av vår verksamhet. Vi visar att den enskilda individens påverkan är viktig. Vi förmedlar en positiv framtidstro.

Beslutat i kyrkorådet 2019-03-26

Att församlingen litar på Gud är föredömligt, men vad gäller avloppsfrågor är det bra att en process påbörjats för anslutning till det kommunala nätet för att förebygga läckage till Frösjön.

Från Miljödipomeringsrapporten fas 1 2017-03-31, av Magnus Myrberg och Joakim Kroksson

Anna Sánchez Lindström

Frustuna församling

Miljösamordnare, Kyrkogårdsvaktmäsare

Mer om Anna Sánchez Lindström

Delvis föräldraledig, arbetar tisdagar & torsdagar

Församlingens dokument om miljöarbetet