Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Miljöarbetet

Frustuna församling är första församlingen i Strängnäs stift att Miljödiplomeras enligt Svenska kyrkans modell.

Miljövision

Alla varelser, både nu levande och kommande har rätt till och är beroende av ett friskt jordklot. Vi bidrar aktivt till att detta ska vara möjligt.

Vi är en förebild vad gäller hållbar utveckling. Vi föregår med gott exempel i alla delar av våra verksamheter.

Vi visar att en förändring är möjlig och att den enskilda individens påverkan är viktig. Vi håller hoppet uppe och förmedlar en positiv framtidstro till människor

Beslutat i kyrkorådet 2017-02-14

Att församlingen litar på Gud är föredömligt, men vad gäller avloppsfrågor är det bra att en process påbörjats för anslutning till det kommunala nätet för att förebygga läckage till Frösjön.

Från Miljödipomeringsrapporten fas 1 2017-03-31, av Magnus Myrberg och Joakim Kroksson

Anna Sánchez Lindström

Frustuna församling

Miljösamordnare, Kyrkogårdsvaktmäsare

Mer om Anna Sánchez Lindström

Delvis föräldraledig, arbetar tisdagar & torsdagar