Foto: Sofia Arman

Hållbarhetsarbetet i församlingen

Frustuna församling är första församlingen i Strängnäs stift att nå Steg 3 i enligt Svenska kyrkans modell för Miljödiplomering.

VISION för hållbar utveckling

Vi är en fossilfri* församling som har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av vår verksamhet. Vi visar att den enskilda individens påverkan är viktig. Vi förmedlar en positiv framtidstro.

*Med fossilfri menar vi att de utsläpp som den egna verksamheten genererar ej ska komma från fossil olja, kol eller gas. Utsläpp i den egna verksamheten gäller drivmedel till transporter, skötselmaskiner och verktyg.
Genom inköp och uppvärmning medverkar vi indirekt till koldioxidutsläpp. Genom miljödiplomeringen får vi verktyg att hitta, mäta och reducera de utsläppen.

Beslutat i kyrkorådet 2023-03-22

Evangelisten Matteus skriver »Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.« (Matt 13:33). Som kristna arbetar vi bit för bit för himmelrikets utbredning på jorden. Ett sätt att göra det på är att minska klimatutsläpp och miljöpåverkan. I Frustuna församling är det tydligt att det arbetet genomsyrar allt ni gör.

Från Diplomeringsutlåtandet fas 3, 2023-06-04, av Pernilla Blind och Joakim Kroksson

Policy, Vision & Övergripande mål för Hållbarhetsarbetet

Församlingens styrdokument för hållbarhetsarbetet har reviderats senast 2023-03-22 i kyrkorådet.

Församlingens forsatta miljöarbete inspireras av Biskop Andreas Holmbergs bok ”Gud såg att det var gott - Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid”

Nedan finns ett videoklipp där Andreas visar på sju nycklar till förändring.