Ungdomar sittande i ring på golvet.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Sunne

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten erbjuder aktiviteter både inne och ute för barn/ungdomar som går i årskurs 4-6 på Orrvikens skola. Uteverksamheten består av natur- och friluftsliv - hantverk, lek och rörelse i de fina omgivningarna. Inne finns det möjlighet till att skapa, spela spel, läsa, lyssna på musik med mera.

Ungdomarna hämtas med buss från Orrvikens skola. Vi håller sen till i Sunne sockenstuga och dess omgivningar. Om föräldrar inte kan hämta efter verksamhetens slut, så ledsagar vi barnen/ungdomarna till lokalbusshållplatsen och ser till att de kommer på bussen.

Dagar och tider

  • Årskurs 4: onsdagar efter skolan till ca kl.16:30
  • Årskurs 5: tisdagar efter skolan till ca kl.16:30
  • Årskurs 6: måndagar efter skolan till ca kl.16:30

Det är ingen anmälan för att vara med, men vi uppskattar om ni hör av er i förväg, så att vi vet hur många barn/ungdomar vi ska hämta vid skolan (kontaktuppgifter nedan).