Ann Nordström

Tack Ann!

Vår diakon går nu i pension. OBS! Nytt datum för avtackning!

OBS! Avtackningsgudstjänsten har blivit flyttad till den 5 april i Hornsbergskyrkan (tidigare datum var15 mars).

En diakon har som uppdrag att stå på de förtrycktas sida, uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, och på det sättet synliggöra Guds kärlek i världen.

I mötet med oräkneliga människor under 14 år har Ann lyssnat till sin kallelse och utfört det viktiga uppdraget som diakon i vår församling. Vi är så tacksamma!

Vi önskar och ber om all lycka och välsignelse till henne när hon nu avslutar sin
anställning i församlingen och går i pension.

Söndag 5 april avtackas Ann officiellt i högmässan i Hornsbergskyrkan.