Stabat mater

Musikverk om den sörjande modern på långfredagen.

Tonsättning: Martin Runborg. För damkör, piano & cello.

Damkör Margita Paulsson, Maria Leffler, Anna Brandt, Jennie Hallquist, Anna Amelin, Lenita Larsson.
Piano Stefan Vidmark
Cello Katarina Bergner Åhlén

Publiceras på hemsidan, vår Facebook-sida och vår Youtube-kanal på långfredagen (2 april) kl.15:00. OBS! Förinspelat - ej live.

Om Stabat mater

Det gränslösa, tidlösa temat: moderns sorg över det förlorade barnet. Den ofattbara smärtan, det obegripliga ödet. Marias blick upp mot korset. Stabat Mater är en text som slår igenom alla tider. Martin Runborgs postklassiska tonsättning av bönen placerar ordens innebörd i närbild. Ett verk för damkör där sångarna förenas i Marias klagan till en röst genom historien.

Hymnen (dikten) Stabat mater Dolorosa handlar om Marias sju smärtor som det kallas för inom katolska kyrkan. Texten härstammar från tidigt 1300-tal. Texten har tre tydliga avsnitt. Del ett handlar om att betrakta. Del två om att känna empati och del tre om att omsätta känslorna i praktiken och handla därefter.