Socialdemokraterna

För en öppen och demokratisk folkkyrka.

VALPROGRAM

Vi tycker att Svenska kyrkan kan samarbeta med Socialdemokraterna eftersom vi delar samma värderingar: rättvisa, omtanke om de svagaste, internationell solidaritet, mångfald och så vidare. Vi vill verka för en kyrka som är öppen och välkomnande. Vi anser att kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde. Vi säger nej till kvinnoprästmotstånd och homofobi. Vi vill att kyrkan ska vara Sveriges bästa arbetsgivare.

För att uppnå dessa mål vill vi:

• engagera fler för mer delaktighet
• att mötesplatserna har en öppen, varm, inbjudande och välkomnande karaktär
• att information om kyrkans alla verksamheter når ut till alla i församlingen
• sträva efter mångfald
• göra sociala insatser med ett särskilt fokus på ensamma och äldre och motverka social utstötning
• att barnperspektivet beaktas i vardagen
• att kyrkans sommaraktiviteter och guidningen ska fortsätta och skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunen
• att kyrkan ska ha en välutbildad och motiverad personal under god ledning.

Tre frågor till Socialdemokraternas nomineringsgrupp


1. Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att vara det behövs förtroendevalda som utses i direkta val på olika nivåer.

2. Varför ska jag rösta på just er?
Våra värderingar stämmer med Svenska kyrkan: rättvisa, måna om de svagaste, internationell solidaritet och mångfald.

3. Vad fyller kyrkan för funktion i dagens samhälle?
Svenska kyrkan är både nära och världsvid – en naturlig medvandrare vid livets viktiga tillfällen, från dopet till sista avskedet. Kyrkorummet är en mötesplats för frågor om liv och tro. Kyrkan finns på plats vid olyckor och katastrofer. Verksamheten för barn och unga är omfattande, liksom arbetet bland äldre och utsatta. Körerna är en stor folkrörelse. Internationellt arbetar kyrkan med biståndsprojekt och katastrofhjälp.