Tre människor med stavar vandrar vid Pilgrimsled.
Foto: Ian Schemper

Pilgrimsvandring

St. Olavsleden 28-29 augusti.

Gå med Gud som går med dig

St. Olofsleden: Skalstugan-Sul- Garnes. Ca 22 + 16 km (över fjällen  vid riksgränsen och ned mot Stiklestad). Avfärd 07.00 från Stora kyrkan, Östersund. Övernattning i Sul. Buss till start och från slut. Kostnad 500 kr för övernattning och buss. Matsäck medtages. Vandringsledare: Carina Grinde och Mikael Sjödin.

Anmälan senast 19/8 och info:
carina.grinde@svenskakyrkan.se
SMS: 070-610 07 09

Samarrangemang med Svenska kyrkan Östersund.