Foto: Magnus Aronson/Ikon

Önskepsalmen

Kom och sjung och samla in pengar till Svenska kyrkan i utlandet!

Kom och önska din favoritpsalm och sjung tillsammans! Insamling till SKUT - Svenska kyrkan i utlandet. Kaffeservering. Lokal: Norderösalen. 

Söndag 10 november 16:00

Göran Modén/Mikael Sjödin/Mats Ternvall.

Välkommen!

Ett arrangemang av Internationella gruppen i församlingen.