Foto: Carl-Johan Utsi

Konfirmation med sydsamiska inslag

Nyhet Publicerad

Den nya verksamheten Pilgrimskonfirmation kommer att ha sydsamiska inslag.

Luleå stift pausar sitt samiska konfirmandläger sommaren 2023, men i vår församlings nya verksamhet Pilgrimskonfirmation kommer det att finnas sydsamiska inslag. Ansvarig präst, Kjell Thuvall, har erfarenhet av och kontakt med den sydsamiska kulturen och vill på detta sätt ge möjlighet till en konfirmation där samiska ungdomar kan identifiera sig med innehållet. Större delen av verksamheten bedrivs sommaren 2023. Klicka på länken nedan för mer detaljer om Pilgrimskonfirmation i Frösö, Sunne och Norderö församling.

Pilgrimskonfirmation

Är du intresserad av att delta, så kontakta Kjell Thuvall direkt (kontaktuppgifter nedan).