Kyrkis

Stimulerande och pedagogisk verksamhet i mindre grupper för barn mellan 3-5 år.

Vem kan gå på kyrkis?

Alla barn mellan 3-5 år som bor i församlingen kan gå på Kyrkis. Kyrkis kan vara ett alternativ eller komplement till ordinarie förskoleverksamhet. Vi bedriver en stimulerande och pedagogisk verksamhet i mindre grupper. Vi skapar, leker, sjunger, gör utflykter, går på studiebesök och teater och deltar i familjegudstjänster med mera. Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund med barnen i fokus.

Var?

Vi tycker om att grupperna är små och att barnen får synas och vara sig själva. För barnen är Kyrkis ett komplement till förskolan. De älskar att gå dit och personalen är fantastisk!

Vi håller till på nedervåningen i Hornsbergskyrkan (Fjällgatan 4C) och på Sikvägen 88 i Valla.

Anmälan

Anmälan görs på webben. När anmälan är öppen finns den på den här sidan. Det kan också finnas någon ströplats kvar efter anmälningstidens slut, så hör av dig till ledarna för verksamheten om du är intresserad (kontaktuppgifter nedan).

Begränsat antal platser

Vi strävar efter att varje barn som vill ska få en plats, men först till kvarn gäller och de som är medlemmar i Svenska kyrkan har förtur. Vi kontaktar dem som eventuellt inte får en plats i gruppen via telefon innan terminsstart.