Kyrkans Vänner

För en levande kyrka.

VALPROGRAM

Medlemmarna i Kyrkans vänner har ett personligt engagemang för Svenska kyrkan och vill ta ansvar för utvecklingen av verksamheten i vår församling. Vi vill verka för en levande kyrka, som är öppen och välkomnande och finns tillgänglig som stöd för tro och liv för församlingsborna i alla delar av vår församling. Vi vill stärka och synliggöra Svenska kyrkans sociala roll i vårt samhälle och här också uppmärksamma kyrkans uppgift att främja mångfald och integration av nya församlingsbor. Vi vill vårda vårt kulturarv i form av våra fina kyrkor och kyrkogårdar och utveckla våra traditioner kring kyrkoårets högtider.

För att uppnå dessa mål vill vi:

• ha gudstjänster anpassade för alla åldrar och undervisning i kristen tro och vårt ansvar för skapelsen
• en livaktig barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklande av barn- och ungdomslägergården vid Sunne kyrka
• ett rikt och varierat sång- och musikliv som engagerar alla åldrar
• en god ekonomisk hushållning och utveckling av samverkan inom Östersunds kontrakt.

Tre frågor till Kyrkans Vänners nomineringsgrupp

1. Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Församlingsmedlemmarna kan genom sina röster påverka hur de vill att församlingens verksamhet ska styras.

2. Varför ska jag rösta på just er?
Du vill att personligt engagemang ska prägla styrandet av kyrkan och inte partipolitik.

3. Vad fyller kyrkan för funktion i dagens samhälle?
Församlingens alla verksamheter erbjuder gemenskap för människor i alla åldrar. Kyrkan fyller mängder av viktiga funktioner i dagens samhälle, till exempel stöd till svaga grupper i samhället och insatser vid krissituationer. Svenska kyrkan gör stora insatser i många utvecklingsländer. Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, är en viktig samlingspunkt för svenskar som bor eller turistar i andra länder.