Konfirmation Vallagruppen 2020/2021

Dagar och tider.

NEDAN FINNER DU INFORMATION OM DAGAR OCH TIDER FÖR VALLAGRUPPEN 2020/2021

Helg 1
Fredag 9 oktober kl.18-21
Lördag 10 oktober kl.9-12
Söndag 11 oktober (kickoff heldag)

Helg 2
Fredag 6 november kl.18-21
Lördag 7 november kl.9-12
Söndag 8 november kl.11-13 (högmässa + föräldraträff)

Helg 3
Fredag 20 november kl.18-21
Lördag 21 november kl.9-12
Söndag 22 november kl.18-20 (ungdomsmässa)

Helg 4
Fredag 18 december kl.18-21
Lördag 19 december kl.9-12
Söndag 20 december kl.11-13 (högmässa)

Helg 5
Fredag 15 januari kl.18-21
Lördag 16 januari kl.9-12
Söndag 17 januari kl.11-13 (familjegudstjänst)

Helg 6
Fredag 5 februari kl.18-21
Lördag 6 februari kl.9-12
Söndag 7 februari kl.18-20 (ungdomsmässa)

Helg 7
Lördag 27 februari (temadag)

Helg 8
Fredag 26 mars kl.18-21
Lördag 27 mars kl.9-12
Söndag 28 mars kl.11-13 (högmässa) 

Helg 9 
Lördag 24 april (temadag)

Inför konfirmationen
Onsdag 12 maj kl.17.30-21 (+föräldraträff)
Fredag 14 maj (läger)
Lördag 15 maj (läger)
Söndag 16 maj (läger)
Onsdag 19 maj kl.17.30-21 

Konfirmationen äger rum lördag 22 maj kl.11 i Frösö kyrka.

Med reservation för ändringar.

Om du vill ha mer information, så kontakta ansvarig ledare. Kontaktinformation hittar du nedan.

Urban Nolander

Församlingspedadog