En hand håller en jordglob.

Come and meet across borders! / Kom och möts över kulturgränserna!

Hornsbergskyrkan 14 april.

Come and meet across borders. Join us for refreshments and networking. Free and open for everyone. / Kom och möts över kulturgränserna. Vi äter enkelt och umgås. Kostnadsfritt och öppet för alla.

Hornsbergskyrkan sunday/söndag 14 april 17:00-20:00

FIND US: Bus 1, 3 or 4, stop Trädgårdsvägen (Coop) or bus 9, stop Hornsbergskyrkan. The church (Hornsbergskyrkan) is a brown brick building with the logo of Church of Sweden on it. The entrance is marked with a C. Address: Fjällgatan 4C.

HITTA HIT: Buss 1, 3 eller 4, hållplats Trädgårdsvägen (vid Coop) eller buss 9, hållplats Hornsbergskyrkan. Hornsbergskyrkan är en brun tegelbyggnad med Svenska kyrkans logotyp. Ingången är markerad med C.

Arranged by: The international group, Church of Sweden/Parish of Frösö Sunne and Norderön.

Arrangör: Internationella gruppen, Svenska kyrkan, Frösö Sunne Norderö församling.