Höstblad i olika färger på en gren med en bakgrund av blå himmel.

Höstens verksamhet

Viss verksamhet avvaktar vi med och övriga verksamheter har restriktioner kring antalet deltagare. Men vi ställer inte in - vi ställer om!

Följande gäller tills dess att vi får nya besked från regeringen kring hur vi ska hantera pandemin:

Öppen verksamhet

De öppna verksamheterna Öppet kyrkis, Baby- & barnrytmik och Trivselluncher avvaktar vi med att starta eftersom vi inte har kontroll över hur många som kommer från gång till gång. Samtalsgruppen Livsviktigt och bönegruppen Lectio divina startar, men med restriktionen att endast 8 personer får samlas. Det brukar inte vara fler i dessa grupper, så vi provar att dra igång dem.

Vi fortsätter med Walk & talk (promenadgrupp) på tisdagar.

Vi fortsätter att fira gudstjänster i våra kyrkor, men med restriktionen att max 50 personer får samlas (i Norderö kyrka färre). Högmässorna i Frösö kyrka fortsätter vi att digitalsända för de som bör avhålla sig från att närvara fysiskt.

övrig verksamhet

Övrig verksamhet startar (körer, Kyrkis, skolbarngrupper m.m.) men med restriktioner på antalet deltagare. Dessa verksamheter måste man anmäla sig till.

För all verksamhet gäller att vi iakttar avstånd och god handhygien samt att vi stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom.