Kjell Thuvall

Föredrag

Mellanöstern.

Kjell Thuvall, präst, pratar om bl.a. kulturskillnader Mellanöstern kontra Sverige. Kjell har själv arbetat i Mellanöstern och har ett fortsatt engagemang i frågor som rör området.

Fika. Samtal.

Hornsbergskyrkan, Norderösalen tisdag 14 maj 10:00