Skylt där det står "Samtal pågår"
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Enskilt samtal/Gruppsamtal

Vi behöver alla vardagens vänskapsrelationer för att hämta, styrka, kraft och livsmod hos varandra. Men under vissa perioder i livet så behöver vi också gå in i ett rum och veta att det vi yppar inte lämnar det rummet. Vi behöver veta att personen vi visar vårt ansikte för kommer att ge oss sin odelade uppmärksamhet och att han/hon också klarar att ta emot vårt hjärtas djupaste ångest och förtvivlan. 

I Frösö, Sunne, Norderö församling finns möjlighet till enskilda samtal med präst, barn- och ungdomsledare och diakon. Alla har tystnadsplikt - prästerna har dessutom absolut tystnadsplikt (läs mer om tystnadsplikt). Prästerna kan även ta emot bikt om så önskas.

Samtalet kan ske varsomhelst; hemma hos dig, i kyrkan, under en promenad - du väljer själv det som känns bäst för just dig.

Utöver det enskilda samtalet finns också möjlighet till själavårdande samtal i grupp.

Kontakta expeditionen eller våra enskilda medarbetare om du vill ha ett enskilt samtal eller om du vill anmäla intresse för gruppsamtal.

Läs mer om hjälp och stöd i Svenska kyrkan.

  • Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Mer om Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Post- och besöksadress: Fjällgatan 4C,832 42 FRÖSÖN