En stilla dag

Unna dig en stilla dag - mitt i stan! Sista anmälningsdag: 10 februari.

Unna dig en stilla dag och finn lugnet mitt i staden. Njut av gemenskap, stillhet och bön i och omkring Frälsningsarméns lokaler i Östersund. Dagen tillbringas till största delen i tystnad så att var och en får möjlighet till egen reflektion.

Frälsningsarmén Östersund (Rådhusgatan 58) lördag 15 februari

Vi börjar kl.10.00 med kaffe och information. Sedan följer gemensam avslappningsövning och inledande andakt/meditation. Därefter blir det egen tid då möjlighet finns att be, meditera, promenera, vila, måla m.m. Ledare för dagen är diakonerna Ann Nordström och Inger Silfverdal.

Kostnad: 100 kr. Lunch, fika och frukt ingår.

Frågor och anmälan till:
Inger Silfverdal: 070-266 40 73, inger.silfverdal@gmail.com
Uppge behov av särskild kost. Sista anmälningsdag: 10 februari

Dagen är ett samarrangemang mellan Frösö Sunne Norderö församling och Frälsningsarmén Östersund.