Centern

En trovärdig kyrka, öppen för alla.

VALPROGRAM

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan ska vara en aktör som bidrar till social omsorg om människor. Centerpartiet värnar och vill utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Genom sitt internationella arbete kan Svenska kyrkan i samverkan med andra organisationer bidra till att stärka landsbygdsutvecklingen runt om i världen. Svenska kyrkans internationella arbete ska vara en kraft för fred, försoning, rättvisa och hållbar utveckling. Vi tror på att mänskliga fri- och rättigheter inte har några gränser; varken kulturella, nationella eller geografiska.

För att uppnå dessa mål vill vi:

• stödja verksamheten bland barn och unga
• stödja den omfattande körsången i församlingen
• stärka det lokala engagemanget i församlingen
• bibehålla mötesplatser som trivsellunch, kyrkfrukost, utflykter
• stödja det diakonala arbetet i alla dess former
• stödja den internationella gruppens arbete

Tre frågor till Centerns nomineringsgrupp


1.Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka. Därför är allas röster viktiga.

2. Varför ska jag rösta på just er?
Vi vill vara goda ambassadörer som månar om församlingsborna.

3. Vad fyller kyrkan för funktion i dagens samhälle?
Kyrkans budskap och norm ska utmynna i handling. Flyktingarbetet är det i särklass viktigaste exemplet där kyrkans insatser har fått stor respekt. Att ensamma barn sätts i båtar för ett liv i frihet skrämmer oss alla. Svenska kyrkans arbete i Sverige och övriga länder har aldrig behövts så mycket som idag och imorgon. Vi behöver dess stöd i detta arbete.